globe Image_alt_Country

FRI FRAKT

på beställningar över 800 kr

Säkerhetshandskar och skärmotstånd: Hur jämför sig bladen från Slice med stål?

Cut Resistance Chart

Säkerhetshandskar är ett obligatoriskt inslag i personlig skyddsutrustning (PPE) på många arbetsplatser. Bortsett från att de skyddar mot kemikalier och skador så är de ett sista skydd mot oavsiktliga nedskärningar. Handskarna är tillverkade av många olika material, allt från lätt, tunt tyg till mycket tyngre, styvare polymerer. American National Standards Institute (ANSI) har delat upp säkerhetshandskar i nio skyddsnivåer (känd som Cut Resistance Levels) enligt följande:

  • Nivå A1: Kräver minst 200 g vikt för att skära material.
  • Nivå A2: Kräver minst 500 g vikt för att skära material.
  • Nivå A3: Kräver minst 1000 g vikt för att skära material.
  • Nivå A4: Kräver minst 1500 g vikt för att skära material.
  • Nivå A5: Kräver minst 2200 g vikt för att skära material.
  • Nivå A6: Kräver minst 3000 g vikt för att skära material.
  • Nivå A7: Kräver minst 4000 g vikt för att skära material.
  • Nivå A8: Kräver minst 5000 g vikt för att skära material.
  • Nivå A9: Kräver minst 6000 g vikt för att skära material.

Dessa nivåer ger skydd både för relativt säkra operationer, till exempel skärning i papper, såväl som när man arbetar med farligare material, hela vägen till tunga, farliga material som trasigt glas eller knivar som används för köttbearbetning.

Utmaningen för en OHS-expert är att hitta en handske som:

a) ger de anställda en tillräcklig skyddsnivå
b) möjliggör en maximal manövreringsgrad för bättre hantering
c) är så billig som möjligt

Många industriella OHS-tjänstemän frågar Slice om vår finger-friendly® slipning tillåter dem att köpa en handske med lägre skärmotstånd för att minska kostnaderna och öka användbarheten utan att offra säkerheten. Därav testade vi våra Slice blad.

Våra resultat för skärmotstånd

I mars 2017 anlitade vi MEI-Charlton i Portland, Oregon, USA för att jämföra Slice keramiska säkerhetsblad med standard stålblad med avseende skärmotstånd. MEI-Charlton är en forskningsinstitution med den senaste laboratorieutrustningen utformad för att testa produkter. Testet gällande skärmotstånd inkluderade tryck (konstant belastning) och skärlängd (20 mm linjärt snitt).

Slice blad producerade ett partiellt snitt genom handskar på nivå A1, som används för att skydda mot olägenheter som skärningar av papper och hantering av skador. Vår finger-friendly slipning trängde inte in i några handskar på nivå A2 eller högre. Som jämförelse skar ett standard stålblad genom handskar på nivåerna A1 till A3 och delvis på nivå A4. Med andra ord, om du behöver en nivå A5 för ditt stålblad för att ge tillräckligt med skydd när du arbetar, kan du växla till en lägre nivå - så låg som A2 - om du använder blad från Slice.

Slice ger inga direkta rekommendationer gällande policyn om handskar eftersom det finns så många faktorer att tänka på (applikation, användarvariation, manöverbarhet och kostnad, för att nämna några). Vissa företag har dock beslutat att inte använda handskar. Vi uppmuntrar OHS-experter att överväga våra testresultat och fastställa reglerna för att använda handskar beroende på deras användning.

FAQ

Välj land och språk

NORDAMERIKA

LATINAMERIKA OCH KARIBIEN

ASIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET

EUROPA

Kontakta oss